کرج

کار آموز طراحی سایت در کرج

کار آموز طراحی سایت در کرج شرکت تکتا اذین اژند تعدادی کارآموز جهت طراحی سایت و سئو استخدام می کند . در پایان دوره گواهی حسن انجام کار از طرف شرکت اهدا خواهد شد و در صورت موفقیت در آزمون نهایی شرکت به طور قراردادی در شرکت استخدام میشوید . همانطور که میدانید روز به […]