اینفوگرافی

اینفوگرافی

اگر بخواهیم اینفوگرافیک را در یک جماه توضیح دهیم : اینفوگرافیک‌ها نمایشگران تصویری اطلاعات و داده‌ها هستند که هدف آن‌ها ارائه سریع و ساده اطلاعات پیچیده است. اگر بخواهیم آنرا به صورت ساده تر توضیح دهیم اینفوگرافیک تصویری است که به وسیله عکسها و یا نموددار ها و توضیحات و … توضیحاتی پیچیده در مورد […]