تعرفه چت آنلاین

تعرفه چت آنلاین

نوع چت آنلاینتعرفه
چت آنلاین بدون آپشن و یک اپراتور200/000تومان
چت آنلاین با قابلیت ذخیره اطلاعات و 4 اپراتور500/00تومان
چت آنلایت با قابلیت ذخیره اطلاعات و موقعیت مکانی بازدیدکننده بدون محدودیت اپراتور900/000تومان