تعرفه سئو

تعرفه سئو

[table id=”3″]

تعذفه سئو بر اسات تعداد سیلاب کلمه و رقابت در آن کلمه و تعداد زیادی المان متغیر است و ممکن است در یک شغل و یک کلمه بسیار پایین باشد و در کلمات و شغلی دیگر مبلغ قابل توجهی شود.

تعرفه سئو پایه بصورت جداگانه ۱۵۰/۰۰۰ تومان می باشد